குர்ஆன் தமிழ் அர்த்ததுடன் ஓத - உமர் இல்லம் UMAR HOME
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.வரஹ்...*இவ்வலைப்பூவில் உள்ள அனைத்து குர்ஆன் ஆயத்துக்களும், நபிமொழிகளும் பிற தளங்களில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்டதாகும். அவர்கள் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் நற்கூலி வழங்குவானாக!ஆமீன்..ஆமீன்....உங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி! அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் பாலிப்பானாக !!நன்மையை ஏவி தீமையைத் தடுப்போம் ! எப்பொழுதும் நல்லதையே நினைப்போம் ! அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி உள்ள அடியானாக இருப்போம்!இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் இயற்கையாகவோ, செயற்கையாகவோ கெட்ட வார்த்தை பேசுபவர்களாக இருந்ததில்லை. மேலும் அவர்கள், 'உங்களில் நற்குணமுள்ளவரே உங்களில் எனக்கு மிகவும் விருப்பமானவர்" என்று கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்: அப்துல்லாஹ் இப்னு அம்ர்(ரலி) நூல்: புகாரி 3759 கா்வம் கொண்ட மனிதனே நீ ஒரு அற்பமான விந்து துளியிலிருந்து படைக்கப்பட்டாய். உண்னுடைய ஆரம்பம் அறுவறுப்பான விந்து துளி உண் முடிவு செத்த பிணம் இது இரண்டிற்கும் நடுவே உன் வாழ்வு அசிங்கத்தை சுமந்தவனே எப்படி நீ பெருமை கொள்வாய்?....*

புதியது

Post Top Ad

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.வரஹ்...

குர்ஆன் தமிழ் அர்த்ததுடன் ஓத


தமிழாக்கம்: டாக்டர். முஹம்மது ஜான்,
ஜான் டிரஸ்ட் நிறுவனம்,
164,பவழக்கார தெரு - சென்னை - 600 001.

எண்
ஸூராவின் பெயர்
மக்கீ-
மதனீ
வசனங்கள்
1
அல்ஃபாத்திஹா(தோற்றுவாய்)
மக்கீ
7
2
மதனீ
286
3
ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் 
(இம்ரானின் சந்ததிகள்)
மதனீ
200
4
மதனீ
176
5
ஸூரத்துல் மாயிதா
(ஆகாரம்) (உணவு மரவை)
மதனீ
120
6
ஸூரத்துல் அன்ஆம்
(ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)
மக்கீ
165
7
மக்கீ
206
8
ஸூரத்துல் அன்ஃபால்
(போரில் கிடைத்த வெற்றிப்பொருள்கள்)
மதனீ
75
9
ஸூரத்துத் தவ்பா(மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)
மதனீ
129
10
மக்கீ
109
11
மக்கீ
123
12
மக்கீ
111
13
மதனீ
43
14
மக்கீ
52
15
மக்கீ
99
16
மக்கீ
மதனீ
128
17
பனீ இஸ்ராயீல்
(இஸ்ராயீலின் சந்ததிகள்)
மக்கீ
111
18
மக்கீ
110
19
மக்கீ
98
20
மக்கீ
135
21
ஸூரத்துல் அன்பியா(நபிமார்கள்)
மக்கீ
112
22
மதனீ
78
23
மக்கீ
118
24
மதனீ
64
25
ஸூரத்துல் ஃபுர்ஃகான்
(பிரித்தறிவித்தல்)
மக்கீ
77
26
ஸூரத்துஷ்ஷுஃரா
(கவிஞர்கள்)
மக்கீ
227
27
ஸூரத்துந் நம்லி(எறும்புகள்)
மக்கீ
93
28
ஸூரத்துல் கஸஸ்(வரலாறுகள்)
மக்கீ
88
29
ஸூரத்துல் அன்கபூத்
(சிலந்திப் பூச்சி)
மக்கீ
69
30
ஸூரத்துர் ரூம் 
(ரோமானியப் பேரரசு)
மக்கீ
60
31
மக்கீ
34
32
ஸூரத்துஸ் ஸஜ்தா
(சிரம் பணிதல்)
மக்கீ
30
33
ஸூரத்துல் அஹ்ஜாப 
(சதிகார அணியினர்)
மதனீ
73
34
மக்கீ
54
35
மக்கீ
45
36
மக்கீ
83
37
ஸூரத்துஸ் ஸாஃப்ஃபாத்
(அணிவகுப்புகள்)
மக்கீ
182
38
மக்கீ
88
39
ஸூரத்துஜ்ஜுமர் 
(கூட்டங்கள்)
மக்கீ
75
40
ஸூரத்துல் முஃமின்
(ஈமான் கொண்டவர்)
மக்கீ
85
41
மக்கீ
54
42
ஸூரத்துஷ் ஷூறா 
(கலந்தாலோசித்தல்)
மக்கீ
53
43
ஸூரத்துஜ் ஜுக்ருஃப் 
(பொன் அலங்காரம்)
மக்கீ
89
44
மக்கீ
59
45
ஸூரத்துல் ஜாஸியா(முழந்தாளிடுதல்)
மக்கீ
37
46
ஸூரத்துல் அஹ்காஃப்
(மணல் திட்டுகள்)
மக்கீ
35
47
மதனீ
38
48
மதனீ
29
49
மதனீ
18
50
மக்கீ
45
51
ஸூரத்துத் தாரியாத் 
(புழுதியைக் கிளப்பும் காற்றுகள்)
மக்கீ
60
52
மக்கீ
49
53
(நட்சத்திரம்)
மக்கீ
62
54
மக்கீ
55
55
ஸூரத்துர் ரஹ்மான்(அளவற்ற அருளாளன்)
மதனீ
78
56
ஸூரத்துல் வாகிஆ 
(மாபெரும் நிகழ்ச்சி)
மக்கீ
96
57
மதனீ
29
58
ஸூரத்துல் முஜாதலா
(தர்க்கித்தல்)
மதனீ
22
59
ஸூரத்துல் ஹஷ்ர் 
(ஒன்று கூட்டுதல்)
மதனீ
24
60
ஸூரத்துல் மும்தஹினா 
(பரிசோதித்தல்)
மதனீ
13
61
ஸூரத்துஸ் ஸஃப்ஃபு 
(அணிவகுப்பு)
மதனீ
14
62
ஸூரத்துல் ஜுமுஆ 
(வெள்ளிக் கிழமை)
மதனீ
11
63
மதனீ
11
64
மதனீ
18
65
ஸூரத்துத் தலாஃக் 
(விவாகரத்து)
மதனீ
12
66
ஸூரத்துத் தஹ்ரீம் 
(விலக்குதல்)
மதனீ
12
67
மக்கீ
30
68
ஸூரத்துல் கலம்;
(எழுதுகோல்)
மக்கீ
52
69
ஸூரத்துல் ஹாஃக்ஃகா 
(நிச்சயமானது)
மக்கீ
52
70
ஸூரத்துல் மஆரிஜ் 
(உயர்வழிகள்)
மக்கீ
44
71
மக்கீ
28
72
மக்கீ
28
73
ஸூரத்துல் முஸ்ஸம்மில்
(போர்வை போர்த்தியவர்)
மக்கீ
20
74
ஸூரத்துல் முத்தஸ்ஸிர் 
(போர்த்திக்கொண்டிருப்பவர்)
மக்கீ
56
75
ஸூரத்துல் கியாமா 
(மறுமை நாள்)
மக்கீ
40
76
மதனீ
31
77
ஸூரத்துல் முர்ஸலாத்
(அனுப்பப்படுபவை)
மக்கீ
50
78
ஸூரத்துந் நபா 
(பெரும் செய்தி)
மக்கீ
40
79
ஸூரத்துந் நாஜிஆத்(பறிப்பவர்கள்)
மக்கீ
46
80
ஸூரத்து அபஸ 
(கடு கடுத்தார்)
மக்கீ
42
81
ஸூரத்துத் தக்வீர்(சுருட்டுதல்)
மக்கீ
29
82
ஸூரத்துல் இன்ஃபிதார்(வெடித்துப் போதல்)
மக்கீ
19
83
ஸூரத்துல் முதஃப்ஃபிஃபீன்(அளவு நிறுவையில் மோசம் செய்தல்)
மக்கீ
36
84
ஸூரத்துல் இன்ஷிகாக்(பிளந்து போதல்)
மக்கீ
25
85
மக்கீ
22
86
ஸூரத்துத் தாரிஃக்(விடிவெள்ளி)
மக்கீ
17
87
ஸூரத்துல் அஃலா 
(மிக்க மேலானவன்)
மக்கீ
19
88
ஸூரத்துல் காஷியா 
(மூடிக் கொள்ளுதல்)
மக்கீ
26
89
ஸூரத்துல் ஃபஜ்ரி(விடியற்காலை)
மக்கீ
30
90
மக்கீ
20
91
மக்கீ
15
92
மக்கீ
21
93
ஸூரத்துள் ளுஹா(முற்பகல்)
மக்கீ
11
94
ஸூரத்து அலம் நஷ்ரஹ்(விரிவாக்கல்)
மக்கீ
8
95
மக்கீ
8
96
ஸூரத்துல் அலஃக்(இரத்தக்கட்டி)  
மக்கீ
19
97
ஸூரத்துல் கத்ரி(கண்ணியமிக்க இரவு)
மக்கீ
5
98
ஸூரத்துல் பய்யினா(தெளிவான ஆதாரம்)
மதனீ
8
99
மக்கீ
8
100
ஸூரத்துல் ஆதியாத்தி(வேகமாகச் செல்லுபவை)
மக்கீ
11
101
ஸூரத்து அல்காரிஆ(திடுக்கிடச் செய்யும் நிகழ்ச்சி)
மக்கீ
11
102
மக்கீ
8
103
மக்கீ
3
104
ஸூரத்துல் ஹுமஜா(புறங்கூறல்)
மக்கீ
9
105
மக்கீ
5
106
மக்கீ
4
107
ஸூரத்துல் மாஊன் 
(அற்பப் பொருட்கள்)
மக்கீ
7
108
ஸூரத்துல் கவ்ஸர் 
(மிகுந்த நன்மைகள்)
மக்கீ
3
109
மக்கீ
6
110
மதனீ
3
111
மக்கீ
5
112
மக்கீ
4
113
மக்கீ
5
114
ஸூரத்துந் நாஸ்(மனிதர்கள்)
மக்கீ
6

Post Top Ad

Your Ad Spot