குர்ஆன் தமிழுரை - உமர் இல்லம் UMAR HOME
அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.வரஹ்...*இவ்வலைப்பூவில் உள்ள அனைத்து குர்ஆன் ஆயத்துக்களும், நபிமொழிகளும் பிற தளங்களில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்டதாகும். அவர்கள் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் நற்கூலி வழங்குவானாக!ஆமீன்..ஆமீன்....உங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி! அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் பாலிப்பானாக !!நன்மையை ஏவி தீமையைத் தடுப்போம் ! எப்பொழுதும் நல்லதையே நினைப்போம் ! அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி உள்ள அடியானாக இருப்போம்!இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்கள் இயற்கையாகவோ, செயற்கையாகவோ கெட்ட வார்த்தை பேசுபவர்களாக இருந்ததில்லை. மேலும் அவர்கள், 'உங்களில் நற்குணமுள்ளவரே உங்களில் எனக்கு மிகவும் விருப்பமானவர்" என்று கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்: அப்துல்லாஹ் இப்னு அம்ர்(ரலி) நூல்: புகாரி 3759 கா்வம் கொண்ட மனிதனே நீ ஒரு அற்பமான விந்து துளியிலிருந்து படைக்கப்பட்டாய். உண்னுடைய ஆரம்பம் அறுவறுப்பான விந்து துளி உண் முடிவு செத்த பிணம் இது இரண்டிற்கும் நடுவே உன் வாழ்வு அசிங்கத்தை சுமந்தவனே எப்படி நீ பெருமை கொள்வாய்?....*

புதியது

Post Top Ad

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.வரஹ்...

குர்ஆன் தமிழுரைகுர்ஆன் தமிழுரை
(குரல்: பேராசிரியர் தீருவை அப்துர் ரஹமான்)


எண்
ஸூராவின் பெயர்
வசனங்கள்
1
அல்ஃபாத்திஹா (தோற்றுவாய்)
7
2
286
3
ஸூரத்துல்ஆல இம்ரான் 
(இம்ரானின் சந்ததிகள்)
200
4
176
5
ஸூரத்துல் மாயிதா
(ஆகாரம்) (உணவு மரவை)
120
6
ஸூரத்துல் அன்ஆம்
(ஆடு, மாடு, ஒட்டகம்)
165
7
206
8
ஸூரத்துல் அன்ஃபால்
(போரில் கிடைத்த வெற்றிப்பொருள்கள்)
75
9
ஸூரத்துத் தவ்பா (மனவருந்தி மன்னிப்பு தேடுதல்)
129
10
109
11
123
12
111
13
43
14
52
15
99
16
128
17
பனீ இஸ்ராயீல்
(இஸ்ராயீலின் சந்ததிகள்)
111
18
110
19
98
20
135
21
112
22
78
23
ஸூரத்துல் முஃமினூன் (விசுவாசிகள்)
118
24
64
25
ஸூரத்துல் ஃபுர்ஃகான்
(பிரித்தறிவித்தல்)
77
26
ஸூரத்துஷ்ஷுஃரா
(கவிஞர்கள்)
227
27
ஸூரத்துந் நம்லி(எறும்புகள்)
93
28
ஸூரத்துல் கஸஸ் (வரலாறுகள்)
88
29
ஸூரத்துல் அன்கபூத்
(சிலந்திப் பூச்சி)
69
30
ஸூரத்துர் ரூம் 
(ரோமானியப் பேரரசு)
60
31
34
32
ஸூரத்துஸ் ஸஜ்தா
(சிரம் பணிதல்)
30
33
ஸூரத்துல் அஹ்ஜாப 
(சதிகார அணியினர்)
73
34
54
35
45
36
83
37
ஸூரத்துஸ் ஸாஃப்ஃபாத்
(அணிவகுப்புகள்)
182
38
88
39
ஸூரத்துஜ்ஜுமர் 
(கூட்டங்கள்)
75
40
ஸூரத்துல் முஃமின்
(ஈமான் கொண்டவர்)
85
41
54
42
ஸூரத்துஷ் ஷூறா 
(கலந்தாலோசித்தல்)
53
43
ஸூரத்துஜ் ஜுக்ருஃப் 
(பொன் அலங்காரம்)
89
44
59
45
ஸூரத்துல் ஜாஸியா (முழந்தாளிடுதல்)
37
46
ஸூரத்துல் அஹ்காஃப்
(மணல் திட்டுகள்)
35
47
38
48
29
49
18
50
45
51
ஸூரத்துத் தாரியாத் 
(புழுதியைக் கிளப்பும் காற்றுகள்)
60
52
49
53
(நட்சத்திரம்)
62
54
55
55
ஸூரத்துர் ரஹ்மான் (அளவற்ற அருளாளன்)
78
56
ஸூரத்துல் வாகிஆ 
(மாபெரும் நிகழ்ச்சி)
96
57
29
58
ஸூரத்துல் முஜாதலா
(தர்க்கித்தல்)
22
59
ஸூரத்துல் ஹஷ்ர் 
(ஒன்று கூட்டுதல்)
24
60
ஸூரத்துல் மும்தஹினா 
(பரிசோதித்தல்)
13
61
ஸூரத்துஸ் ஸஃப்ஃபு 
(அணிவகுப்பு)
14
62
ஸூரத்துல் ஜுமுஆ 
(வெள்ளிக் கிழமை)
11
63
11
64
18
65
ஸூரத்துத் தலாஃக் 
(விவாகரத்து)
12
66
ஸூரத்துத் தஹ்ரீம் 
(விலக்குதல்)
12
67
30
68
ஸூரத்துல் கலம்;
(எழுதுகோல்)
52
69
ஸூரத்துல் ஹாஃக்ஃகா 
(நிச்சயமானது)
52
70
ஸூரத்துல் மஆரிஜ் 
(உயர்வழிகள்)
44
71
28
72
28
73
ஸூரத்துல் முஸ்ஸம்மில் 
(போர்வை போர்த்தியவர்)
20
74
ஸூரத்துல் முத்தஸ்ஸிர் 
(போர்த்திக்கொண்டிருப்பவர்)
56
75
ஸூரத்துல் கியாமா 
(மறுமை நாள்)
40
76
31
77
ஸூரத்துல் முர்ஸலாத்
(அனுப்பப்படுபவை)
50
78
ஸூரத்துந் நபா 
(பெரும் செய்தி)
40
79
ஸூரத்துந் நாஜிஆத் (பறிப்பவர்கள்)
46
80
ஸூரத்து அபஸ 
(கடு கடுத்தார்)
42
81
ஸூரத்துத் தக்வீர் (சுருட்டுதல்)
29
82
ஸூரத்துல் இன்ஃபிதார் (வெடித்துப் போதல்)
19
83
ஸூரத்துல் முதஃப்ஃபிஃபீன் (அளவு நிறுவையில் மோசம் செய்தல்)
36
84
ஸூரத்துல் இன்ஷிகாக் (பிளந்து போதல்)
25
85
22
86
17
87
ஸூரத்துல் அஃலா 
(மிக்க மேலானவன்)
19
88
ஸூரத்துல் காஷியா 
(மூடிக் கொள்ளுதல்)
26
89
ஸூரத்துல் ஃபஜ்ரி (விடியற்காலை)
30
90
20
91
15
92
21
93
11
94
ஸூரத்து அலம் நஷ்ரஹ் (விரிவாக்கல்)
8
95
8
96
ஸூரத்துல் அலஃக் (இரத்தக்கட்டி)  
19
97
ஸூரத்துல் கத்ரி (கண்ணியமிக்க இரவு)
5
98
ஸூரத்துல் பய்யினா (தெளிவான ஆதாரம்)
8
99
8
100
ஸூரத்துல் ஆதியாத்தி (வேகமாகச் செல்லுபவை)
11
101
ஸூரத்து அல்காரிஆ (திடுக்கிடச் செய்யும் நிகழ்ச்சி)
11
102
8
103
3
104
ஸூரத்துல் ஹுமஜா (புறங்கூறல்)
9
105
5
106
4
107
ஸூரத்துல் மாஊன் 
(அற்பப் பொருட்கள்)
7
108
ஸூரத்துல் கவ்ஸர் 
(மிகுந்த நன்மைகள்)
3
109
6
110
3
111
5
112
4
113
5
114
ஸூரத்துந் நாஸ் (மனிதர்கள்)
6

Post Top Ad

Your Ad Spot